Search
Generic filters

ASIGURARE STORNO

Ce se asigură?

 • Penalitățile datorate de Asigurat agenției de turism la data survenirii evenimentului asigurat;

Riscuri acoperite:

 • Decesul Asiguratului, al soțului/soției acestuia sau al unei rude de gradul I sau II a acestora;
 • Îmbolnăvirea gravă sau accidentul Asiguratului, soțului/soției acestuia sau al unei rude de gradul I a acestora sau a unei persoane ce urmează să îi însoțească în călătorie;
 • Devastarea locuinței de domiciliu a Asiguratului cu maxim 15 zile înainte de data de plecare în călătorie, din riscurile de incendiu, explozie sau furt prin efracție;
 • Primirea de către Asigurat a unei citații pentru prezentarea în instanță la un termen stabilit în perioada călătoriei;
 • Accidentul rutier ce implică direct Asiguratul sau autoturismul cu care urmează să se deplaseze în călătorie, petrecut în România cu maxim 24 de ore înainte de data plecării în călătorie.

Suma asigurată

Suma asigurată este prețul sau fracțiunea din prețul contractelor de comercializare al pachetului de servicii turistice achitat de Asigurat.

 • Suma maximă asigurată 8000 Ron/pachet

Unde beneficiez de asigurare?

 • Pe teritoriul României.

Ce obligații am?

 • Declararea corectă, completă și în conformitate cu realitatea a tuturor informațiilor referitoare la risc și la împrejurările producerii evenimentului asigurat;
 • Plata anticipată și integrală a primei de asigurare;
 • Comunicarea producerii evenimentului asigurat către compania de asistență în cel mai scurt timp, anterior prestării serviciilor medicale;
 • Comunicarea către compania de asistență a fiecărui fapt care are legătură cu producerea evenimentului;
 • Notificarea în scris a oricăror informări și declarații.

Când  plătesc?

 • În ziua rezervării serviciilor turistice, pe baza facturii emise de către agenție.

Când începe și când încetează polița de asigurare?

 • Începe la ora şi data fixată în polița de asigurare;
 • Încetează la ora 24.00 a ultimei zile de valabilitate menționate în poliță.

Ce nu se asigură?

 • dereglări mentale, psihiatrice sau psiho-somatice, anomalii sau malformații congenitale;
 • evenimente petrecute în timpul practicării de activități cu grad ridicat de periculozitate;
 • sinuciderea sau tentativa de sinucidere;
 • consumul de alcool, droguri, abuz de medicamente, stupefiante; orice cauze care nu au legătură cu acoperirile;
 • conducerea unui vehicul fără permis de conducere corespunzător; sarcină mai mare de 6 luni;
 • tratamentul cancerului, al bolilor venerice, infectarea cu HIV, SIDA.

Există restricții de acoperire?

 • persoane cu vârsta de peste 70 de ani;
 • boli cronice/afecțiuni preexistente şi consecințele lor, handicap;
 • naștere, avort terapeutic sau tratament pentru afecțiuni neoplazice;
 • boli cu transmitere sexuală şi vaccinări de orice fel;
 • operații estetice, de eliminare a defectelor fizice, tratamente stomatologice, condiții speciale în spital;
 • servicii medicale utilizate fără consimțământul prealabil al Asiguratorului prin intermediul companiei de asistență.

Franşize aplicabile

 • conform Anexa  1 art 9 din Condiții generale de asigurare

Excluderi aplicabile

 • conform Anexa  1-art 11 din Condiții generale de asigurare

Vezi

 CONDIȚIILE GENERALE DE ASIGURARE