Asigurare STORNO

Ce se asigură?

 • Penalităţile datorate de Asigurat agenţiei de turism la data survenirii evenimentului asigurat;

 

Riscuri acoperite:

 • Decesul Asiguratului, al soţului/soţiei acestuia sau al unei rude de gradul I sau II a acestora;
 • Îmbolnăvirea gravă sau accidentul Asiguratului, soţului/soţiei acestuia sau al unei rude de gradul I a acestora sau a unei persoane ce urmează să îi însoţească în călătorie;
 • Devastarea locuinţei de domiciliu a Asiguratului cu maxim 15 zile înainte de data de plecare în călătorie, din riscurile de incendiu, explozie sau furt prin efracţie;
 • Primirea de către Asigurat a unei citaţii pentru prezentarea în instanţă la un termen stabilit în perioada călătoriei;
 • Accidentul rutier ce implică direct Asiguratul sau autoturismul cu care urmează să se deplaseze în călătorie, petrecut în Romania cu maxim 24 de ore înainte de data plecării în călătorie.

 

Suma asigurată

Suma asigurată este preţul sau fracţiunea din preţul contractelor de comercializare al pachetului de servicii turistice achitat de Asigurat.

 • Suma maximă asigurată 8000 Ron/pachet

 

Unde beneficiez de asigurare?

 • Pe teritoriul României.

 

Ce obligaţii am?

 • Declararea corectă, completă şi în conformitate cu realitatea a tuturor informaţiilor referitoare la risc şi la împrejurările producerii evenimentului asigurat;
 • Plata anticipată şi integrală a primei de asigurare;
 • Comunicarea producerii evenimentului asigurat către compania de asistenţă în cel mai scurt timp, anterior prestării serviciilor medicale;
 • Comunicarea către compania de asistenţă a fiecărui fapt care are legătură cu producerea evenimentului;
 • Notificarea în scris a oricăror informări şi declaraţii.

 

Când  plătesc?

 • În ziua rezervării serviciilor turistice, pe baza facturii emise de către agenţie.

 

Când începe si când încetează poliţa de asigurare?

 • Începe la ora şi data fixată în poliţa de asigurare;
 • Încetează la ora 24.00 a ultimei zile de valabilitate menţionate în poliţă.

 

Ce nu se asigură?

 • dereglări mentale, psihiatrice sau psiho-somatice, anomalii sau malformaţii congenitale;
 • evenimente petrecute în timpul practicării de activităţi cu grad ridicat de periculozitate;
 • sinuciderea sau tentativa de sinucidere;
 • consumul de alcool, droguri, abuz de medicamente, stupefiante; orice cauze care nu au legătură cu acoperirile;
 • conducerea unui vehicul fără permis de conducere corespunzător; sarcină mai mare de 6 luni;
 • tratamentul cancerului, al bolilor venerice, infectarea cu HIV, SIDA.

 

Există restricţii de acoperire?

 • persoane cu vârsta de peste 70 de ani;
 • boli cronice/afecţiuni preexistente şi consecinţele lor, handicap;
 • naştere, avort terapeutic sau tratament pentru afecţiuni neoplazice;
 • boli cu transmitere sexuală şi vaccinări de orice fel;
 • operaţii estetice, de eliminare a defectelor fizice, tratamente stomatologice, condiţii speciale în spital;
 • servicii medicale utilizate fără consimţământul prealabil al Asiguratorului prin intermediul companiei de asistenţă.

 

Franşize aplicabile

 • conform Anexa  1 art 9 din Condiţii generale de asigurare

Excluderi aplicabile

 • conform Anexa  1-art 11 din Condţtii generale de asigurare

 

Vezi

 CONDITIILE GENERALE DE ASIGURARE